תנ"ך - יהושע פרק כד פסוק כב - ויאמר יהושע אל־העם עדים אתם בכם כי־אתם בחרתם לכם את־ה' לעבד אותו ויאמרו עדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...