תנ"ך - יהושע פרק כד פסוק כג - ועתה הסירו את־אלהי הנכר אשר בקרבכם והטו את־לבבכם אל־ה' אלהי ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...