תנ"ך - ספר יהושע פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים