תנ"ך - הנה ארון הברית אדון כל־הארץ עבר לפניכם בירדן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...