תנ"ך - ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...