תנ"ך - ויאמר יהושע אל־העם התקדשו כי מחר יעשה ה' בקרבכם נפלאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...