תנ"ך - ספר יהושע פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים