תנ"ך - ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן־הירדן הקים יהושע בגלגל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...