תנ"ך - והודעתם את־בניכם לאמר ביבשה עבר ישראל את־הירדן הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...