תנ"ך - אשר־הוביש ה' אלהיכם את־מי הירדן מפניכם עד־עברכם כאשר עשה ה' אלהיכם לים־סוף אשר־הוביש מפנינו עד־עברנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...