תנ"ך - ספר יהושע פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים