תנ"ך - כי׀ ארבעים שנה הלכו בני־ישראל במדבר עד־תם כל־הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים אשר לא־שמעו בקול ה' אשר נשבע ה' להם לבלתי הראותם את־הארץ אשר נשבע ה' לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...