תנ"ך - ספר יהושע פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים