תנ"ך - ספר יהושע פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים