תנ"ך - ונקרבתם בבקר לשבטיכם והיה השבט אשר־ילכדנו ה' יקרב למשפחות והמשפחה אשר־ילכדנה ה' תקרב לבתים והבית אשר ילכדנו ה' יקרב לגברים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...