תנ"ך - והיה הנלכד בחרם ישרף באש אתו ואת־כל־אשר־לו כי עבר את־ברית ה' וכי־עשה נבלה בישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...