תנ"ך - יהושע פרק ז פסוק טז - וישכם יהושע בבקר ויקרב את־ישראל לשבטיו וילכד שבט יהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...