תנ"ך - וישלח יהושע מלאכים וירצו האהלה והנה טמונה באהלו והכסף תחתיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...