תנ"ך - ויקחום מתוך האהל ויבאום אל־יהושע ואל כל־בני ישראל ויצקם לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...