תנ"ך - יהושע פרק ז פסוק ד - ויעלו מן־העם שמה כשלשת אלפים איש וינסו לפני אנשי העי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...