תנ"ך - יהושע פרק ז פסוק ח - בי אדני מה אמר אחרי אשר הפך ישראל ערף לפני איביו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...