תנ"ך - ספר יהושע פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים