תנ"ך - ויזעקו כל־העם אשר בעיר בעי לרדף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן־העיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...