תנ"ך - רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר ה' אשר צוה את־יהושע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...