תנ"ך - ואתם תקמו מהאורב והורשתם את־העיר ונתנה ה' אלהיכם בידכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...