תנ"ך - ספר יהושע פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים