תנ"ך - ויעש להם יהושע שלום ויכרת להם ברית לחיותם וישבעו להם נשיאי העדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...