תנ"ך - יהושע פרק ט פסוק יט - ויאמרו כל־הנשיאים אל־כל־העדה אנחנו נשבענו להם בה' אלהי ישראל ועתה לא נוכל לנגע בהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...