תנ"ך - יהושע פרק ט פסוק כג - ועתה ארורים אתם ולא־יכרת מכם עבד וחטבי עצים ושאבי מים לבית אלהי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...