תנ"ך - יהושע פרק ט פסוק ג - וישבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...