תנ"ך - יהושע פרק ט פסוק ט - ויאמרו אליו מארץ רחוקה מאד באו עבדיך לשם ה' אלהיך כי־שמענו שמעו ואת כל־אשר עשה במצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...