תנ"ך - ספר שופטים

Book of Judges

מספר הסדרים: 14

מספר הפרשיות: 88

מספר הפרקים: 21

מספר הפסוקים: 618

מספר המילים: 9886

מספר האותיות: 38952