תנ"ך - ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל בה' לאמר מי יעלה־לנו אל־הכנעני בתחלה להלחם בו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...