תנ"ך - שופטים פרק א פסוק כ - ויתנו לכלב את־חברון כאשר דבר משה ויורש משם את־שלשה בני הענק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...