תנ"ך - וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...