תנ"ך - ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...