תנ"ך - ספר שופטים פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים