תנ"ך - ויהי־לו שלשים בנים רכבים על־שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו׀ חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...