תנ"ך - שופטים פרק יא פסוק י - ויאמרו זקני־גלעד אל־יפתח ה' יהיה שמע בינותינו אם־לא כדברך כן נעשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...