תנ"ך - שופטים פרק יא פסוק יד - ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל־מלך בני עמון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...