תנ"ך - שופטים פרק יא פסוק כג - ועתה ה'׀ אלהי ישראל הוריש את־האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...