תנ"ך - הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש ואת כל־אשר הוריש ה' אלהינו מפנינו אותו נירש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...