תנ"ך - שופטים פרק יא פסוק ל - וידר יפתח נדר לה' ויאמר אם־נתון תתן את־בני עמון בידי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...