תנ"ך - שופטים פרק יא פסוק לב - ויעבר יפתח אל־בני עמון להלחם בם ויתנם ה' בידו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...