תנ"ך - ותאמר אליו אבי פציתה את־פיך אל־ה' עשה לי כאשר יצא מפיך אחרי אשר עשה לך ה' נקמות מאיביך מבני עמון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...