תנ"ך - שופטים פרק יא פסוק ד - ויהי מימים וילחמו בני־עמון עם־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...