תנ"ך - שופטים פרק יא פסוק ו - ויאמרו ליפתח לכה והייתה לנו לקצין ונלחמה בבני עמון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...