תנ"ך - ספר שופטים פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים