תנ"ך - שופטים פרק יב פסוק א - ויצעק איש אפרים ויעבר צפונה ויאמרו ליפתח מדוע׀ עברת׀ להלחם בבני־עמון ולנו לא קראת ללכת עמך ביתך נשרף עליך באש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...