תנ"ך - ספר שופטים פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים